Đầu dẫn hướng cho máy đục lỗ – Đầu dẫn hướng cho máy khoan điện cực – Đầu đo căn chuẩn cho máy EDM (Sodick-Nhật Bản)