Dao phay ngón CNC: Thành phần, tính chất, ứng dụng và hướng dẫn sử dụng