Dây đồng thau 0.2, 0.25, 0.3 dùng cho máy cắt dây EDM – OSAKA