Chất tẩy rửa KC-12 (6lít/can) – Nhật Bản – Nippon Mecha Chemical