Hoá chất tẩy rửa KC-12 – 6L/CAN-Nippon Mecha-Chemical (Japan)