Ống đồng đỏ điện cực dùng cho máy khoan tia lửa điện EDM