Mâm cặp ITS 100 P 102 * 102 (không có pallet) 3A-100901