LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Jig Holder & Base for Wire cut EDM machine

Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
 E101 E101 Jig holder 70x22x12mm(front)
 E102 E102 Jig holder 70x22x12mm(reverse)
 E103 E103 Jig holder 70x22x8mm(front)
 E104 E104 Jig holder 70x22x8mm(reverse)
 E105 E105 Jig holder 90x22x12mm (front)
 E105-R E105-R Jig holder 90x22x12mm(reverse)
 E106 E106 Jig holder 90x22x8mm (front)
 E107 E107 Beak type jig holder 70x22x8mm+4mm
 E108 E108 Beak type jig holder 70x22x8mm+6mm
 E110-F E110-F Jig holder 110x22x12mm(front)
 E110-R E110-R Jig holder 110x22x12mm(reverse)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN