Showing all 3 results

ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG

Dây đồng hợp kim CuSn

ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG

Dây đồng hợp kim CuZn

ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG

Dây hợp kim đồng Niken