LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Guide Dies for Wire cut EDM Machine Mitsubishi

Guide Dies
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M146 X056C507G51 Φ0.4 Upper DWC-QA. FX-K series AF3 type / Guide U
M147 X053C884G52 Φ0.4 Lower DWC-QA. FX. CX. FK series AF3 type / Guide D
M148 X056C274G51 Φ0.4 Upper DWC-FX series AF3 type / Guide U
M149 X056C846G51 Φ0.4 Upper DWC-FA. RA series AT type / Guide U ReplacedbyX056C846G51
M150 X053C884G55 Φ0.8 Lower DWC-FA. RA series AT type / Guide D
M151 X053C902G51 DWC-HA. CX. SA. SX series AT type / Guide U
M152 DWC-HA. CX. SA. SX series AT type / Guide U

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN