LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Power Feed Contact for EDM Machine Seibu

Power Feed Contact
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
SE021 5417819 Φ20xΦ6×10 Common EW- B. E series EWP-A series Manual type
SE022 4456239 Φ20xΦ12×28 Common EW. APC series Manual. AWF type Refer to 4435332
SE023 4469013 7x20x20 Common EW-A5. A5S. A7S. C5S3 series AWF type
SE023G 4469013 7x20x20 Common EW-A5. A5S. A7S. C5S3 series AWF type
SE024 4463719 7x15x20 Common EW-K2. SK series Manual. AWF type Referto4469012
SE024G 4463719 7x15x20 Common EW-K2. SK series Manual. AWF type

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN