LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Power Feed Contact for EDM Machine Hitachi

Power Feed Contact
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
H001 Q1825 (C202) 10.7x32mmL Common H-Cut 203. 304. 345. 460M. Q series Manual type
H002 Q6172 (C297) 7.8x30mmL Common H-Cut 203. 304. 345. 460M. Q series AWF type / ReplacedbyE8312
H005 43144 (C850) 9x18x18 Common H-Cut 254RS. 355RS series Manual type
H005G 43033 (C017) 9x18x18 Common H-Cut 254RS. 355RS series Manual type / TiN coated
H006 43017 (C851) 12x6x6 Upper H-Cut 254RS. 355RS series Manual type

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN