LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Power Feed Contact for EDM Machine Brother

Power Feed Contact
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
B001 632276000 14x14x9T Common HS-300. 350 series
B002 632904000 10x19x4T Common HS-3100. 3600. 5100 series

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN