LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Ceramic Isolator Plate for Wire cut EDM Machine Sodick

Isolator Plate
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
S301 3080178 66x50x16 Upper A. AQ. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 90-1 / AWT type
S302 3082518 77x50x20 Upper A. AQ. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 90-1 / AWT type Using with S5013 / Center Φ13.5
S303A 57.5x50x20 Upper A. AQ. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 97 / AWT type
S303B 57.5x50x20 Upper A. AQ. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 97 / AWT type

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN