LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Ceramic Isolator Plate for Wire cut EDM Machine Seibu

Isolator Plate
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
SE301 140x80x20 Upper EW-A. M series AWF type Ceramic isolator plate
SE302 165x88x25 Upper EW-A. M series AWF type Ceramic isolator plate
SE303 4208518 137x80x20 Upper EW-M series AWF type Ceramic isolator plate

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN