LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Phụ kiện khác cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Phụ kiện khác
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M314 X053C901G51 51x82x32.5 Upper Isolator plate
M400 X198D838H01 Lower DWC-H1. HA. C. SA. SB. SZ series Common for Manual. AF1.2 type Lower aspirator
M400 -1 X194D998H02 Lower DWC-H1. C. SA. SB. SZ. CX. FX series DWC-HA. QA. RA. FA series Common for Manual. AF1.2.AT.SK3 type
M401 C X054D257G51 X058D078G51 Φ57x18T Lower DWC-H. H’. G. F. F1 series Pinch roller / SK1.2 type
M401 -1 Φ12 Lower Roller shaft for M401C
M402 C X054D256G51 X058D077G51 Φ57x18T Roller DWC-H. H’. G. F. F1 series Capstan roller / SK1.2 type
M402-1 X176C305H02 Φ12×126 Shaft Roller shaft for M402C
M402 -2 X194D152H01 Φ58x17T Shaft cover
M403 C X054D413G51 Φ57x25T Roller DWC-H’. H1. HA. SZ. C. B series DWC-SA. SB series – SK3.AF1.2 type DWC-110PH – SK3 type / Pinch roller
M403 -1 Φ19×51 Shaft Roller shaft for M403C
M404 C X054D412G53 Φ57×25 Roller DWC-H’. H1. HA. SZ. C. B series DWC-SA. SB series – AF1.2 type DWC-110PH – SK3 type / Capstan roller
M404 -1 X175C862H01 Φ12×112 Shaft DWC+H’. H1 series Roller shaft for M404C
M404-2 X183C679H01 Φ15×112 Shaft DWC+H’. H1 series Roller shaft for M404C
M404 -3 X198D458H02 Φ58x15T Cover Shaft cover for M404
M405 C X053C779G51 Φ57×32 Roller DWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Pinch roller without gear
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M405 CS X053C779G51 Φ57×32 Roller DWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Pinch roller with gear
M405 -1 Φ19×51 Shaft DWC-H’. HA. SZ series Roller shaft for M405C
M406 C X053C778G51 Φ57×32 Roller DWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Capatan roller
M406 C SET X053C778G51 Φ57×32 Roller DWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Capstan roller with gear
M406 -1 X185C963H01 Φ15×117 Shaft DWC-H. HA series Roller shaft for M406C
M406 -2 X186C827H01 Φ17×121 Shaft DWC-HA. SX series Roller shaft for M406C
M406 -3 X185C815H01 Φ20×104 DWC-SZ series Shaft for M406C
M406 -4 X208D123H01 Φ17 DWC-HA. SX series Shaft cover for M406C
M407 C X058D340G51 Φ57×18 Roller DWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Pinch roller
M407 CS X058D340G51 Φ57×18 Roller DWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Pinch roller with gear
M408 C X058D339G51 Φ57×18 Roller DWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Capstan roller
M408 CS X058D339G51 Φ57×18 Roller DWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Capstan roller with gear
M408 -1 Φ17×121 Shaft DWC-FX series AT type Roller shaft for M408C
M409 C X055C008G51 Φ57×25 Roller DWC-FA-20. RA. QA series AT type / Pinch roller
M409 CS X055C008G51 Φ57×25 Roller DWC-FA-20. RA. QA series AT type / Pinch roller with gear
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M410 C X055C009G51 Φ57×25 Roller DWC-FA-20. RA. QA series AT type
M410 CS X055C009G51 Φ57×25 Roller DWC-FA. FX series AT type / Capstan roller with gear
M410 -1 Φ12×67 Shaft DWC-FA. FX series Roller shaft for M410C
M420 X058D501H01 Φ28 Gear DWC-C. H1. HA. SA. SB. SZ. SX. FA series AT. AF1.2.3 type
M420 -1 X054D257G51 Φ23 Gear DWC-FX. FX-K series
M421 C X203C607H03 Φ40×20 Roller DWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Capstan roller
M421 -1 X196C131H01 Lower DWC-FX. QA. RA. FA series
M422 P840F000P69 Φ25/22xΦ8×7 Bearing DWC-FX. QA. RA. FA. FX-K series AT. AF3 type / Bearing for M421
M423 X053C920G51A Lower DWC-HA. SA. SZ. SX. CX. FX. FA series AT. AF2.3 type / Aspirator ReplacedbyX053C829G54
M424 S601D899P01 DC motor Motor DWC-HA. SA. SZ. SX. CX. FX. FA series AT. AF2.3 type Wire feed DC motor 16CL-2501G
M425 X058D912G51 Φ50xΦ19×22 Upper DWC-FA. RA series AT type / Urethan roller
M426 X193C196G51 Φ113xΦ16×47 Roller DWC-CX. FX. FX-K. SX. Series Main tension rubber roller
M445 X199D29H02 Φ00xΦ56×2 Upper DWC-H. H’. C. H1. HA. SB. SZ series
M445-2 X179D943H03 Φ160xΦ60×2 Upper DWC-H. H’. C. H1. HA. SA. SB. SZ. FX series AT. AF2.3 type
M451 X179D323H02 Upper DWC-C. F. F1. G. H. H’. H1. HA. N series Cap screw / Brass
M451-1 X179D323H02 Upper DWC-C. F. F1. G. H. H’. H1. HA. N series Cap screw / Stainless
M452 X176C706G02 63x56x27 Upper DWC-F1. G. H. H’. C. HA series
M452-1 Upper DWC-F1. G. H. H’. C. HA series Plate for M452
M453S Lower DWC-F1. G. H. H’. C. HA series Common for Manual/AF type
M453-1 X176C610H01 Lower DWC-F1. G. H. H’ series Common for Manual/AF type
M453-2 X184D271H06 43×48 Lower DWC-F1. G. H. H’ series Common for Manual/AF type Nozzle stopper
M453-3 X179D401H01 Lower DWC-F1. G. H. H’ series Common for Manual/AF type
M453-4 X179D406H04 Lower DWC-G. H. SK series Common for Manual/AF type
M454 X177B046H03 Lower DWC-H1. HA series Common for Manual/AF type
M454S X177B046H03 Lower DWC-H1.HA series Common for Manual/AF type Complete with M460. M453-2
M455 X602B845G51 Φ60 Lower DWC-F. F1. G. H. H’ series Manual type Pulley B complete set
M456 X183C442H01 Φ40 Lower DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Stainless / Using with M457
M457 S859N319P33 Φ22/19xΦ7×7 Bearing DWC-A. B. Z. H1. HA. SA. SB. CX . PX SSRF1970DD / For M456
M458 S859N319P31 Φ22/19xΦ8×7 Bearing DWC-F. F1. G. H1. HA. SA. SB. SZ. SX SSRF1980DD / For M403. 405.407.409
M459 X177B713H02 Lower DWC-90C. HA. H series Common for Manual/AF type
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M459-1 X198D777H01 Φ42X10 Lower DWC-H1. HA series Manual. AF1 type Plastic cover
M459 -2 Lower DWC-H1. HA series Manual. AF type Fixing plate
M459 -3 X198D776H01 Φ36/16×25 Lower DWC-H1. HA series Manual. AF type Pipe holder
M459 -4 S913N313P11 16.3×12.7 Washer DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Manual. AF type Wave washer for M456
M459 -5 X194D873H01 18.8x12X1 Spacer DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Manual. AF type / Spacer for M456
M459 -6 S922N040P07 Ring DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Manual. AF type Retaining ring for M456
M459 -7 X208D601H01 Cover DWC-H1. A,B. Z. CX. SX series Guide cover
M459 S DWC-90C. HA. H series
M460 X189D690H04 Φ35 Clamping DWC-H2. HA. SZ series AF1 type / For M454
M460-1 X189D690H04 Shaft DWC-H2. HA. SZ series Manul.AF type / For M454
M461 X053C522G51 Φ10.5 Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX Pinch roller with gear AF1.2.3 type. Clock wise
M461 -1 Φ10×32.5 Shaft DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX
M462 X053C522G52 Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX Feed roller with gear incl. M463. AF1.2.3 type. Reverse clock wise
M463 S811N724P02 Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX AF1.2.3 type / Oneway clutch type Bearing NF-06 for M461.462
M463 -1 XBRRD- SSL1260ZZ Φ12xΦ6×4 Bearing DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX SSRF1260ZZ
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M470 X209D212H01 Lower DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX series AT. AF2.3 type Holder for M009
M471 X208D405H01 Upper DWC-HA. SA. SB. SZ. CX. SX. FX. FA series AF2.3 type Holder for M009
ME481 P421A030P00 Limit switch for all series
ME481 -1 X054D027H02 Φ2.0x50mmL Φ3.0x50mmL Ceramic tube
ME482 X184D885H01 Φ60xΦ9×44 Pulley With bearing
ME483 X054D554H01 Φ80xΦ19×20 Pulley With bearing
ME484 X054D121H02 Φ66xΦ19×6 Pulley With bearing
ME484 -1 Φ86xΦ19×6 Pulley With bearing
ME485 X178D933H02 Φ45xΦ10×10 Felt plate
ME485 -1 X174D199H02 Φ45xΦ10×7 Felt break
ME486 X053C175G51 Φ10xΦ16×16 Roller F. G. H. HA series Urethan tension roller
ME487 Φ70x10x8 FA series Felt break
ME488 X058D429H01 Φ90xΦ9×20 Pulley CX. FX. SA. SX series Pulley with bearing Ref. X054D971H02
ME489 X264D949H01 Φ90xΦ19×25 Pulley Pulley with bearing
ME490 X056C839G51 Φ80xΦ10×22 Roller DWC-FA series Ceramic tension roller Ref. X056D851G51
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
ME491 Φ90Φ19×32 Pulley DWC-CX. FA. P series
ME492 X193C196G51 Φ113Φ16×47 Roller DWC-SA. SZ series Urethan roller Ref. X193C196G51
ME494 X188C208H02 Φ60x19x104 Pulley DWC-SB series
ME495 Φ49xΦ19×106 Pulley DWC-P series
ME496
M501 X056C326G51 Cutter DWC-CX. FX.FA. RA series AF3 type For 0.15-0.30mm wire
M501 A X056C328G51 Cutter DWC-CX. FX. FA. RA series AF3 type For0.10mmwire
M501-1 X058D376H01 Fixed blade DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Fixed blade for M501
M501 -2 X203C145H04 30×79 Aspirator DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Aspirator for M501
M501 -3 X258D350H01 Detec. nozzle DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Deteccling nozzle for M501
M501-4 X258D168G54 Coupling DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Coupling for M501
M501 -5 X258D320G51 Φ25×58 Plastic pipe DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Plastic pipe for M501
M501 -6 X058D503G51 Pipe holder DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Pipe holder for M501
M501 -7 X254D700G52 L=35 Guide DWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Ceramic wire guide for M501
M502 X058186G51 62x36x62H Cutter DWC-CX. FX series AF3 type Cutter unit
M502 -1 X058D376H01 Blade DWC-CX. FX series AF3 type Fixed blade
M600 70×69 Upper DWC-FX10. 20 series Common for Manual/AF type Dies block withoutdoor
M601S X187B284H01 80x69x47 Upper DWC-FX10.20-K series Common for Manual/AF type Dies block withdoor
M602 X181A280G51 70x98x98 Lower DWC-SX series Common for Manual/AF type Guide base for M456. Refer to ME704
M603 X181A735G51 70x98x98 Lower DWC-FX. FX-K series Common for Manual/AF type Guide base for M421
M603 S X181A735G51 70x98x98 Lower DWC-FX. FX-K series Common for Manual/AF type Guide base for M421
M604 X181A184G52 Φ6×2 : M4x2 Lower DWC-HA. RA. FA series Φ6.0×2+M4x2 on cover of guide base AF2 type. Refer to ME701
M605 X187B580H01 80x70x47 Upper DWC-FA10. 20 series Guide base withoutdoor For M421
M605 S X187B580H01 80x70x47 Upper DWC-FA10. 20 series Guide base withdoor For M421
M605 -1 Upper DWC-FA10. 20 series Door for guide base
M605 -2 Upper DWC-FA10. 20 series Shaft
M605-3 Upper DWC-FA10. 20 series Plate spring for door
M605 -4 Upper DWC-FA10. 20 series Air cylinder
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M606 A X187B532H01 80x69x47 Upper DWC-RA series Using door of M601
M606 B X187B532H01 Upper DWC-RA series Dies block using door of M605
ME701 A X182B995H01 X182B439H01 Lower DWC-FX series AF2 type / 1-1/8″ tap Guide base
ME701 AS Lower DWC-FX series AF2 type / 1-1/8″ tap Guide base assembly with door
ME701 B X182B995H02 X182B684H01 Lower DWC-FA. RA series AF2 type / 2-1/8″ tap Refer to M605
ME701 BS Lower DWC-FA. RA series AF2 type / 2-1/8″ tap Refer to M605
ME701 C X187B621H01 X182A995H02 Lower DWC-FA. RA series AF2 type / 6×2+M4x2 Refer to M604
ME701 CS Lower DWC-FA. RA series AF2 type / 6×2+M4x2 Refer to M604
ME701 D X187B621H01 Lower DWC-FA series Dies block
ME701 DS Lower DWC-FA series Dies block
ME701 -1 X280D528H02 Lower DWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Nozzle stopper
ME701 -2 X186C819H01 Lower DWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Dies block cover
ME701 -3 X054D943H01 7x40x0.8T Lower DWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Spring flat
ME701 -4 X927D266H01 20 x18 Lower DWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Packing for door
ME702 X177B394G53 Upper DWC-H1. A. B. Z. SB. SZ series AF2 type / Dies guide block for M107
ME703 X182A183G52 97x74x70 Lower DWC-HA. SZ. SA. SX. CX. FX series AF2 type / Dies block for M456
ME703S X182A183G52 Lower DWC-HA. SZ. SA. SX. CX. FX series AF2 type
ME704 S X182A280G51 70x97x97 Lower DWC-SA. FX series AF2 type / For M456 Refer to M602
ME705 A X208D405H01 X182B373H04 X182B667H02 65x63x43 Upper DWC-HA. SA. SX series AF2 type / For M456
ME705 AS Upper DWC-HA. SA. SX series AF2 type / For M456 Set of M471+ME703-3
ME705 B X182B598H01 Upper DWC-HA. SA. SX series AF2 type / Small type
ME705 BS Upper DWC-HA. SA. SX series AF2 type / Small type
ME706 X182A183G51 Lower DWC-SZ series AF2 type Ref. ME703
ME706S Lower DWC-SZ series AF2 type
ME708 Upper DWC-CX series AF2 type
ME708S Upper DWC-CX series AF2 type
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
ME840 X182B501G51 Upper DWC-SA. SX series Collection plastic cover
ME841 X182B371G51 Cover DWC-HA. SZ series Collection plastic cover
ME842 S684B989P30 Cover DWC-H1.2. HA series Collection plastic cover
ME843 X054128H01 Cover DWC-QA series Collection plastic cover
ME844 X054D165H01 Roller DWC-FA series Collection plastic cover
ME845 X054D128H01 Φ60xΦ10×12 Lower DWC-FA. SA. SX series SK2 type / Lower roller
ME845 -1 X054D165H03 X194D666H01 Shaft DWC-SZ. HA series
ME845-2 X184D570K01 47x10x10.5 Gear DWC-FA. H. H1. H2. HA. SA. SX series
ME845-3 X184D570K02 47x16x3 Gear DWC-FA. H. H1. H2. HA. SA. SX series
ME845 -4 X183C107H01 Lower DWC-F. G. H series SK2 type
ME846 X054D165H01 Φ25xΦ19×9 Lower DWC-SZ. SA. SX series Slide plate
ME847 X054D165H01 Holder DWC-SZ. SA. SX series AF1 type / Pipe Holder
ME848 Spring Collection Spring Manual type
ME849 Φ50xΦ19×18 Lower DWC-H1 series SK3 type
ME849 S S801D824P01 Φ50x19x18 Lower DWC-H1 series SK3 type With shaft+Bearing
ME849 -1 Shaft DWC-H1 series SK3 type
ME851 X053C988G51 Plate DWC-SA. SX. SZ series Slide plate
ME857 Bolt DWC-SA. SX. SZ series Brass bolt for slide plate ME851
ME858 M6x69mmL Shaft Collection shaft B
ME858-1 M8x69mmL Shaft Collection shaft B
ME859 14x10x73mmL Shaft Collection shaft A
ME860 Bellow DWC-SZ series Bellow circle type for work tank
ME861 Bellow DWC-SA. SX series Bellow circle type for work tank
ME862 Bellow DWC-90H series Bellow circle type for work tank
ME863 Bellow DWC-110H series Bellow circle type for work tank
ME871 A 20x27x200 Gip strip for manual type Axis-U.V type
ME871 B 20x27x160 Gip strip for manual type Axis-U.V type
ME872 Solenoid block for repair set
ME873 Cover DWC-90HA.F.G.H series Cover for axis-U.V
Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
ME874 Cover DWC-110H.HA. 200H.HA series Cover for axis-U.V
ME875 Cover DWC-HA series For axis-U.V
ME876 Cover DWC-SA. SX series For axis-U.V
ME877 Stopper DWC-HA. SA. SX series For axis-U.V
ME878 Plate DWC-HA. SA. SX series For axis-U.V Gear shaft plate
ME900 X176C876G51 110mm Front Skirt (Curtain)
ME901 X176C876G52 110mm Back Skirt (Curtain)
Z041M S801D824P01 Flow-meter All machines

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN