LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Other Spare-parts for Wire cut EDM machine Makino

Various
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
MA401 6EC100A747 Φ33.5×11.5 Upper U. EC32. 64. EU64. SP43 series Material : Urethane roller for shaft 1
MA402 1EC100B703 Φ32x9x5mmT Felt pad U. EC32. 64. EU64. SP43 series Felt pad for B-axis
MA403 6EC100A761 Φ15x6x2mmT Felt pad U. EC32. 64. EU64. SP43 series Felt pad for H-axis
MA404 6EC220B714 Φ16x3x2mmT Felt pad U. EU64. SP43 series Felt pad for wire guide unit upper 1
MA405 6EC220B716 Φ17x4x2mmT Felt pad U. EU64. SP43 series Felt pad for wire guide unit upper 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN