LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Other Spare-parts for Wire cut EDM machine Brother

Various

Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
B301 632284000 Lower HS-300 series Material : Ceramic isolator
B401 632269000 Φ23xΦ12×10 Pulley HS-300 series Plastic guide pulley
B401C 632269000 Φ23xΦ12×10 Pulley HS-300 series Ceramic guide pulley
B401-1 632269000 Φ30xΦ12×10 Pulley HS-300 series Plastic guide pulley
B401-1C 632269000 Φ30xΦ12×10 Pulley HS-300 series Ceramic guide pulley
B402 533532001 SSLF1260ZZ Bearing HS-300. 350 series For B401 & B401C SSLF1260ZZ
B403 Φ40xΦ12×12 Roller HS-300. 350 series Pinch roller
B404 Φ40xΦ8×25 Roller HS-300. 350 series Capstan roller
B405 634637001 Φ50xΦ40×12.5 Roller HS-300. 350 series Feed roller withoutplasticcap
B405S 634637001 Φ50xΦ40×12.5 Roller HS-300. 350 series Feed roller set withplasticcap
B407 634207001 Felt pad HS-300. 350 series Wire cleaner A

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN