LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

NORIS STABIL

NORIS STABIL

For through hole threads up to 4 x D

NORIS-STABIL machine tap for through hole threads up to 4 x D. Due to the special geometry of the STABIL- flutes, the chips are effectively evacuated ahead of the tap avoiding the possibility of chip-packing.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN