LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Water Nozzle for Wire cut EDM Machine SPM

Flushing Nozzle
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
SP202 Φ4.0 Φ8.0 Upper SP series Ref. M202
SP207 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower SP series Ref. M207
SP2102 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower SP-430 series Ceramic plate
SP2103 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Upper SP-133 series Ceramic plate
SP212 P74-L960 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower SP-430. 640Pseries Ref. M212
SP215 P74-U830 ~ P74-U835 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Upper SP-430. 640Pseries Ref. M215
SP215-1 P74-U831 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Upper SP-430. 640Pseries
SP216 P74-U810 Upper SP-430. 640Pseries Nozzle holder Ref. M216

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN