LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Water Nozzle for Wire cut EDM Machine Chmer

Flushing Nozzle
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
CH201 MAWTO077A Φ4.0 Common CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Plastic / OD38-32xID27.2×31.5
CH202 DC0104U Φ5.0 Upper CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Plastic with groove / OD28xID5.0×16
CH203 DC0105U Φ28xΦ5.0 16H Upper CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Plastic npzzle / Ref. 4140070
CH204   Φ39.8xΦ6 26H Upper CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Plastic nozzle
CH207A MAWTO077A Φ38xΦ4 31.5H Common CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Full plastic nozzle
CH207B MAWTO077A Φ38×4.0 31.5H Common CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Brass housing+ Plastic cap

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN