LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

System 3R Table Chuck

Product Code Description
3R-460.31-5 Manual chuck, MacroJunior; lắp trên bàn máy
3R-460.34 Manual chuck, MacroCombi; lắp trên trục chính máy EDM hoặc bàn máy
3R-460.37 Manual chuck, MacroCombi ; điều chỉnh tháo kẹp bằng tay gạt
3R-460.46 Pneumatic chuck, MacroCombi; tích hợp cơ cấu kẹp khí nén
3R-SP18286 Pneumatic chuck, MacroCombi; tích hợp cơ cấu kẹp khí nén
3R-SP19047 Pneumatic chuck, MacroCombi;tích hợp cơ cấu kẹp khí nén

table chuck system 3r edm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN