LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

EDM electrode holder System 3R

Product Code Description Quantity
3R-658.1-S Intermediate plate, Macro 54×54 mm  8pcs/set
3R-658.2-S Holder, Macro 54×54 mm  8pcs/set
3R-658.4-S Holder, Macro 54×54 mm  8pcs/set

pallet

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN