LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Ion Exchange Resin for EDM Wirecut machine

1.)  Deionization Resin ( Hỗn hợp Ion cho máy cắt dây )

This resin is a homogeneous mixture of a strongly acidic cation exchanger in the H+ form with a strongly basic anion exchanger in the OH- form. It is mainly characterized by a high cationic exchange capacity. The resin contains no dye indicator to show exhaustion of the resin and a conductivity meter is needed to monitor the treated water quality and the exhaustion endpoint.

Hạt Resin này là hổn hợp đồng nhất về sự trao đổi giửa Ion acid mạnh H+ với nhựa trao đổi ion kiềm mạnh OH-. Đó là đặc điểm chủ yếu về khả năng trao đổi Ion cao. Bột Resin không nhuộm màu khi hút ẩm và có thể dễ dàng tạo ra nước tinh khiết trong quá trình sản xuất.Có hiệu quả ứng dụng cao, thích hợp dùng cho mục đích loại trừ oxit kim loại trong gia công máy cắt dây tia lửa điện, hệ thống ngưng tụ hơi nước và thẩm thấu ngược. .v.v.. Tạo nước tinh khiết.

Packing & Part Number

Item No. Approx. Net Weight (kg) Packing
SM21 3.4 5L /  Bag
SM21 6.7 10L / Bag
SM21 17 25L / Bag

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN