LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Ona

Đầu dẫn dây
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
O101 AE6999006 AE6999009 AE6999011 AE6999004R01 AE6999008R01 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Upper Prima series SW6.0×11.0mmT AWF type
O101M AE6999017 AE6999013 AE6999015 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Upper Prima series SW6.0×11.0mmT Without AWF type
O102 AE6999005 AE6999010 AE6999012 AE6999003R02 AE6999007R02 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower Prima series SW6.0×11.0mmT AWF type
O102M AE6999018 AE6999014 AE6999016 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Lower Prima series SW6.0×11.0mmT Without AWF type
O103 E69200033R00 E69200035R00 E69200037R00 E69200039R00 E69200041R00 Φ0.10 Φ0.15 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Upper Prima KE series AWF type E69200037R00 ← E69200032R00 E69200039R00 ← E69200020R00 E69200041R00 ← E69200022R00
O104 E69200034R00 E69200036R00 E69200038R00 E69200040R00 E69200042R00 Φ0.10 Φ0.15 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Lower Prima KE series AWF type E69200038R00 ← E69200031R00 E69200040R00 ← E69200019R00 E69200042R00 ← E69200021R00

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN