LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Wire guide for Wire cut EDM machine Mitsubishi

Wire guide
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M101-1 X053C082G58 X053C082G60 X053C082G51 X053C082G56 X053C082G65 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common DWC-N. F series Manual type
M101-2 X052B040G62 X052B040G63 X052B040G64 X052B040G65 X052B040G66 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common DWC-F1. G. 90PG series Manual type
M102 X053C188G52 X053C188G53 X053C188G54 X053C188G55 X053C188G56 Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Lower DWC-F1. G. H. H’ series SK1.2 / Manual type
M103 X052B054G51 X052B054G52 X052B054G53 X052B054G54 X052B054G55 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common DWC-H. H’. H1. HA. PH. C series Manual type
M104 X052B092G54 X052B092G55 X052B092G56 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Lower DWC-H’ series SK3 type
M105 X053C137G62 X053C137G63 X053C137G64 X053C137G65 X053C137G66 Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Upper DWC-F. F1. G series SK1 type
M105 -1 X054D190H03 L=50mm Upper DWC-F. F1. G series Manual / AF type Set pipe for C137G
M106 X052B102G51 X052B102G52 X052B102G53 X052B102G54 X052B102G55 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Upper DWC-H. H’. G series SK1 type OD4.0x60mmL
M107 X052C458G51 X052B123G52 X052B123G53 X052B123G54 X052B123G56 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.310 Upper DWC-A. B. H. H’. HA .SA. SB. SZ. Z series AF1 type
M107 -1 X052B244G51 X052B240G51 X052B240G52 X052B240G53 X052B240G54 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.310 Upper DWC-A. B. H. H’. HA .SA. SB. SZ. Z series AF1 type / With cooling hole
M108 X054D162G54 Φ0.4 Upper DWC-N. F. F1. G series Manual / AF type M12 tap – OD10.5xID0.4x11mmL
M109 X054D171G54 Φ0.4 Upper DWC-G. F. H. H’ series AF.SK1.2.3 type Die guide A / M12 tap -OD10.5x11mmL
M110 X053C136G52 X053C136G54 Φ0.4 Φ0.6 Upper DWC-F. F1. G series AF.SK1 type Eccentric center dies guide
M111 X053C245H02 Common DWC-G. H. H’. H1. C. SA. SB. SZ series AF1.2.SK3 / Manual type Die holder for power feed contact
M112 X053C299G51 Φ3xΦ0.4×9.5 Upper DWC-G .H. H’ series AF.SK1.2.3 type / Eccentric center dies guide OD3.0xID0.4×9.5mmH with 0.5mm groove
M113 X053C628G51 Φ0.4 Lower DWC-G. H. H’ series AF.SK1.2.3 series Set screw M12 tap – OD11xID0.4×12.5mmH
M114 X053C241G52 Φ0.4 Common DWC-H. H’. H1. C. SA. SB. SZ series Manual type / No ceramic insert M12 tap – OD11xID0.4×13.5mmH
M117 X052B176G51 X052B176G52 X052B176G53 X052B176G54 X052B176G55 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.310 Lower DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. C series AF1 type
M117 -1 X052B241G51 X052B241G52 X052B241G53 X052B241G54 X052B241G55 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.310 Lower DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. C series AF1 type / with Cooling hole
M120 X053C524G51 Φ0.4 Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ series Set screw / AF1 type M12 tap-OD11.5xID0.4x13mmH
M122 X053C012G54 X053C012G56 X053C012G57 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Common DWC-70. 90. 110. 200 series Manual / AF type
M124 X053C104G52 X053C104G53 X053C104G54 X053C104G55 X053C104G56 Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Lower DWC-F series AF.SK1 type
M125 X053C153G55 Φ0.4 Upper DWC-F. F1. G. H series AF.SK1.2.3 type Sub guide
Wire Guide
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
M126 X053C508G51 Φ0.35 Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ series AF1 type / Sub guide B OD12xID0.35×33.5mmH
M127 X053C557G51 Φ0.50 Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ series AF1 type / Sub guide A
M129 X054D826H06 X054D826H08 X058D054H02 Φ0.5 Φ1.0 Φ1.5 Upper DWC-HA. SA. SB. SZ. CX. FX. FA series Stainless housing+Ceramic insert
M129 C X054D826H06 X054D826H08 X058D054H02 Φ0.5 Φ1.0 Φ1.5 Upper DWC-HA. SA. SB. SZ. CX. FX. FA series Material : Full ceramic
M129 -1 Spring DWC-HA. SA. SB. SZ. CX. FX. FA series Spring for M129 OD19.5×18.5mmH
M130 S684D823P13 S684D823P14 S684D898P61 Φ0.5 Φ1.0 Φ1.5 Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ series AF1 type Stainless+Ceramic insert
M130 C S684D823P13 S684D823P14 S684D898P61 Φ0.5 Φ1.0 Φ1.5 Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ series AF1 type Material : Full ceramic
M131 X177B558H02 Φ26×54.5 Upper DWC-H1. HA. SA. SB. SZ series AF1 type / Guide holder
M132 X053C834G51 X053C834G52 X053C834G53 X053C834G54 X053C834G56 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.310 Upper DWC-PX. QA. SX. SB. SZ series – AF2 type DWC-CX. FX. FX-K series – AF3 type
M132-1 X056C833G51 X056C833G52 X056C833G53 X056C833G55 Φ0.210 Φ0.260 Φ0.310 Φ0.255 Upper DWC-RA. FA series AT type
M133 X052B243G63 X052B243G64 X052B243G61 X052B243G65 X052B243G62 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.310 Lower DWC-PX. QA. SX. SB. SZ series – AF2 type CX. FX. FX-K series – AF3 type
M133 -1 X052B387G51 X052B387G52 X052B387G53 X052B387G55 Φ0.210 Φ0.260 Φ0.310 Φ0.255 Upper DWC-RA. FA series AT type
M134 X204D293H02 Lower DWC-HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX series AF2.3 type / Ring
M135 X054D896G51 Φ0.5 Upper DWC-CX. FX. FX-K series AF2.3 type / Sub guide A
M136 X054D897H01 Upper CX. FX. FX-K series AF2.3 type / Holder
M137 X059D084G51 Φ0.5 Upper DWC-CX. FX. FX-K series AF2.3 type / Sub guide A
M138 X058D963G51 Φ0.5 Upper DWC-CX. FX. FX-K series AF2.3 type / Sub guide B
M139 X054D496G51 Φ0.5 Upper DWC-H’. HA. SA. SB. SZ series AF1 type / Guide pipe A
M140 X054D504G51 Φ0.8 Upper DWC-H’. HA. SA. SB. SZ series AF1 type / Guide pipe A
M141 X053D499G51 Φ0.5 Upper DWC-H’. HA. SA. SB. SZ series AF1 type / Guide pipe B
M142 X054D424G56 Φ0.8 Upper DWC-H’. HA. SA. SB. SZ series AF1 type / Guide pipe B
M143 X054D980G51 DWC-H’. HA. SA. SB. SZ series AF2 type / Guide pipe A
M144 X054D836G53 DWC-H’. HA. SA. SB. SZ series AF2 type / Guide pipe B
M145 X058D975G52 DWC-RA. FA series AT type / Guide pipe

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN