LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Wire guide for Wire cut EDM machine Japax

Wire guide
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
J101 SSZ1102

SSZ1103

SSZ1106

SSZ1107

SSZ1108

Φ0.105

Φ0.155

Φ0.205

Φ0.255

Φ0.305

Upper LS. LSX. LUX. LV. LXE. LXR. LDM. ELVY

Manual / AF type

L=19mm

J102 SSZ2102

SSZ2113

SSZ2106

SSZ2107

SSZ2108

Φ0.105

Φ0.155

Φ0.205

Φ0.255

Φ0.305

Lower LS. LSX. LUX. LV. LXE. LXR. LDM. ELVY

Manual / AF type

L=14mm

J103 SSZ1002

SSZ1013

SSZ1006

SSZ1007

SSZ1008

Φ0.105

Φ0.155

Φ0.205

Φ0.255

Φ0.305

Upper LS-A. LU3B series

Manual type

J104A SSZ3002

SSZ3013

SSZ3006

SSZ3007

SSZ3008

Φ0.105

Φ0.155

Φ0.205

Φ0.255

Φ0.305

Lower LS-A series

Manual-float type

L=44mm

J104B SSZ2002

SSZ2013

SSZ2006

SSZ2007

SSZ2008

Φ0.105

Φ0.155

Φ0.205

Φ0.255

Φ0.305

Lower LS-A. LU3B series

Manual type

L=28mm

J108 SSZ0010 Φ0.105

Φ0.155

Φ0.205

Φ0.255

Φ0.305

Common Amada / Japax

Φ12x6H

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN