LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Wire guide for Wire cut EDM machine Fanuc

Wire Guide
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
F101 A290-8021-X763 A290-8021-X764 A290-8021-X765 A290-8021-X766 A290-8021-X767 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Upper O. P. Q. R. T. W series Manual type Φ22xΦ6xΦ5x28mmL Flush hole Φ0.5
F102 A290-8021-X773 A290-8021-X774 A290-8021-X775 A290-8021-X776 A290-8021-X777 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower O. P. Q. R. T. W series Manual type Φ22xΦ6xΦ5x28mmL Flush hole Φ1.5
F103 A290-8032-X773 A290-8032-X774 A290-8032-X775 A290-8032-X776 A290-8032-X777 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Upper V. T. W series AWF type Φ22xΦ6xΦ6 x28~31.5mmL Flush hole Φ0.5
F104A A290-8032-X732 A290-8032-X734 A290-8032-X735 A290-8032-X736 A290-8032-X737 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower V. T. W series Simple type for AWF Φ22xΦ8xΦ6 x33.5~34.5mmL
F104M A290-8032-X732 A290-8032-X734 A290-8032-X765 A290-8032-X766 A290-8032-X767 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower V. T. W series Manual type for taper 30º Φ22xΦ8xΦ6 x33.5~34.5mmL
F106 A290-8011-X833 A290-8011-X834 A290-8011-X865 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common K. M. N. L series Manual type 330A Power supply
F108 A290-8011-X753 A290-8011-X754 A290-8011-X755 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common K. M. N. L series Manual type 60A Power supply
F110 A290-8101-X730 A290-8101-X732 A290-8101-X733 A290-8101-X734 A290-8101-X735 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Upper α-A. B. C. iA. iB series Manual type
F111 A290-8101-X740 A290-8101-X742 A290-8101-X743 A290-8101-X744 A290-8101-X745 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower α-A. B. C. iA. iB series Manual type
F112 A290-8092-X702 A290-8092-X704 A290-8092-X705 A290-8092-X706 A290-8092-X707 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Upper α-A. B. C. iA. iB series AWF type
Wire Guide
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
F113 A290-8092-X712 A290-8092-X714 A290-8092-X715 A290-8092-X716 A290-8092-X717 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower α-A. B. C. iA. iB series AWF type Replaced by A290-8110-X712~717
F120 A290-8110-Y726 Φ1.0 Upper α-A. B. C. iA. iB series AWF type / Sub guide
F121 A290-8110-Y774 Φ1.0 Lower α-A. B. C. iA. iB series AWF type / Sub guide Replaced to F124
F122 A290-8101-X753 Φ0.35 Upper α-A. B. C. iA. iB series AWF type / Sub guide
F123 A290-8037-X645 Φ0.40 Upper W-series Sub die guide
F124 A290-8110-Y774 Φ1.0 Lower α-A. B. C. iA. iB series AWF type / Sub die guide Full ceramic incl. Housing
F125-1 A290-8102-Y756 Φ1.5 Upper α-A. B. C. iA. iB series Jet nozzle Stainless housing+Ceramic insert
F125-2 A290-8102-Y757 Φ0.5 Upper α-A. B. C. iA. iB series Jet nozzle Stainless housing+Ceramic insert
F128 A290-8104-X620 A290-8102-X621 Φ0.3 Φ0.5 Upper α-A. B. C. iA. iB series Sub guide
F129 A27L-0201-0490 Φ1.5–(#80) Φ2.0-(#136) α-A. B. C. iA. iB series Jet nozzle Stainless housing+Ceramic insert
F130 A290-8102-X764 Φ2.0 α-A. B. C. iA. iB series AWF type / Nozzle Φ11/6xΦ2x13H
F140 A290-8021-Y701 Φ0.5 Upper α-A. B. C. iA. iB series V-Ditch sapphire guide Φ12xΦ0.5x8H

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN