LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Wire guide for Wire cut EDM machine Brother

Wire guide
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
B100 630745000 630769000 630787000 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower HS-100 series
B101 632267020 632267025 632267030 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Common HS-300. 350. 500 series OD19.5x19mmL
B102 632989000 632990000 632991000 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Upper HS-3100. 3600. 50A series AWT type OD26x19mmL
B103 632992000 632993000 632994000 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Lower HS-3100. 3600. 50A series AWT type OD26x19mmL
B104 632986000 632987000 632988000 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Common HS-3100. 3600. 50A series Manual type OD19.5x19mmL

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN