LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Wire guide for Wire cut EDM machine Charmilles

Wire guide
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
  C101C 100.431.022 200.431.114 200.431.112 100.432.511 200.432.512 Φ 0.102 Φ 0.152 Φ 0.202 Φ 0.252 Φ 0.302 Upper Robofil series Ceramic housing+diamond insert (OD6.0 x 4.0mmT)
C102C 100.431.027 200.431.124 200.431.122 100.430.586 200.432.814 Φ 0.102 Φ 0.152 Φ 0.202 Φ 0.252 Φ 0.302 Lower Robofil series Ceramic housing+diamond insert (OD5.0 x 4.0mmT)
  C101 100.431.022 200.431.114 200.431.112 100.432.511 200.432.512 Φ 0.102 Φ 0.152 Φ 0.202 Φ 0.252 Φ 0.302 Upper Robofil series Stainless housing+diamond insert (OD6.0 x 4.0mmT)
C102 100.431.027 200.431.124 200.431.122 100.430.586 200.432.814 Φ 0.102 Φ 0.152 Φ 0.202 Φ 0.252 Φ 0.302 Lower Robofil series Stainless housing+diamond insert (OD5.0 x 4.0mmT)
C107 204.339.860 204.339.850 204.339.840 Φ 0.202 Φ 0.252 Φ 0.302 Lower Robofil 230. 330 series

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN