LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)
shadow

Collect for EDM drilling Machine

Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
 Collect 0.8mm(nho) Collect Collect 0.3 – 3mm

Material: stainless steel or brass

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN