LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Measuring probes System 3R

Measuring probes System 3R

Product Code  Description  Remark
 3R-656.31-5P Measuring ball Ø5 mm
Building-in height 112 mm
 with Renishaw head
 3R-656.31-3P Measuring ball Ø3 mm
Building-in height 112 mm
 with Renishaw head
3R-656.21-SP03 Building-in height 130 mm
Measuring ball Ø3 mm
Stiff probe

3r pro

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN