HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Water Filter for Wire Cut EDM MachineSW-43

ID:
PRODUCT DESCRIPTION
MODEL Size (mm) MAKER APPLICATION PRESSURE
SW-43 340 x 46x 300 Mitsubishi, Makino, Hitachi Đẩy từ cả 2 phía trong & phía ngoài ( Van nhỏ )
Related products