HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938238487 (Hà Nội)

Copper plate

ID:
PRODUCT DESCRIPTION

Copper  thick plates C1100 1/2Hard (Standard JIS3250 / 3140)
Origin: European
Application: Electrodes for Die-sinker EDM Machine

Dimensions (mm)
15x400xCR
20x400xCR
25x400xCR
30x400xCR
35x400xCR
40x400xCR
45x400xCR
50x400xCR
60x400xCR
CR: Kích thước theo yêu cầu của khách hàng (mm)
Related products