Lọc dầu SO-300FK dùng cho máy bắn điện EDM Mitsubishi