Lọc dầu EDM dùng cho máy Mitsubishi xung tia lửa điện SO-42 (300x46x330)