LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Power Feed Contact for Machine EXcetek

Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
 AT001 AT001 Power feed contact, 7x8x22mm (M001) U & L
 AT010 AT101 Power feed contact  (S010 ) U & L

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN