LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Water Nozzle for Wire cut EXCETEK

Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
 AT207 AT702C ID=4mm
 AT202A AT702A ID=4 mm U & L
 AT207B AT702B ID=3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm U & L
 AT207A AT202A ID=4.5mm U & L

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN