LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Wire guide for Wire Cut EDM Machine EXCETEK

Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
 AT103 AT103 Diamond guide U&L
 AT103W AT103W Diamond guide angle 100° U&L
 AT113 AT113 Set screw U&L
 AT117 AT117 Diamond guide U&L

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN