HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)
Mastercam X7 – Dynamic Machining trong gia công tiện

Các xưởng gia công đều có những mục tiêu giống nhau khi thực hiện lập trình gia công tiện giống như họ làm khi lập trình đường chạy dao cho phay: giảm thời gian cắt và tăng tuổi thọ dao.

Mastercam X7 giải quyết nhu cầu này với điểm mới trong Dynamic Rough cho lập trình gia công tiện. Chiến lược này được thiết kế để cắt những vật liệu cứng với nút chèn.

Chuyển động động cho phép các đường chạy dao cắt giảm dần dần, vẫn còn tham gia vào việc cắt nguyên liệu có hiệu quả hơn, và sử dụng nhiều hơn các bề mặt chọn, tăng tuổi thọ dao và gia tăng tốc độ cắt.