HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)
Product Catalog
Support

Tuấn Khoa

Lâm Phú

Tuấn Khoa

Thu Nguyen

Oil Filter for die sinker EDM machine SO-10 (260X36X340)

ID:
PRODUCT DESCRIPTION
MÃ HIỆU KÍCH THƯỚC(mm)   HÃNG MÁY ỨNG DỤNG ÁP LỰC
ODxIDxH
SO-10 260x36x340  HITACHI  EMS220,EMS330 Đẩy từ bên ngoài
Related products