HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)
Product Catalog
Support

Tuấn Khoa

Lâm Phú

Tuấn Khoa

Thu Nguyen

Water Filter for Wire Cut EDM Machine SW-23A

ID:
PRODUCT DESCRIPTION
MODEL Size (mm) MAKER APPLICATION PRESSURE
SW-23A 260 x 46 x 280 Makino Đẩy từ bên ngoài  (external )
Related products