HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Oil Filter for die sinker EDM machine SO-15 (150x72x300)

ID:
PRODUCT DESCRIPTION
MÃ HIỆU  KÍCH THƯỚC(mm)   HÃNG MÁY ỨNG DỤNG ÁP LỰC
ODxIDxH
SO-04 150x43x345  AGIE CHARMILLES  AGITRON50,100,200,300  (1.2.3.4.5.6)U , ROBOFORM,ELERODA, AGIEELOXMONDO, AGIETRONINTEGRAL  Đẩy từ phía ngoài
Related products