HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938238487 (Hà Nội)

Oil Filter for die sinker EDM machine SO-42 (300x46x330)

ID:
PRODUCT DESCRIPTION

MÃ HIỆU

KÍCH THƯỚC(mm)

 HÃNG MÁY

ỨNG DỤNG

ÁP LỰC

ODxIDxH

SO-42

300×46×330

MITSUBISHI

EX, VX Series

Đẩy từ cả  phía trong và phía ngoài

Related products