HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Oil Filter for die sinker EDM machine SO-34 (300x46x340)

ID:
PRODUCT DESCRIPTION

MÃ HIỆU

KÍCH THƯỚC(mm)

 HÃNG MÁY

ỨNG DỤNG

ÁP LỰC

ODxIDxH

SO-34

300x46x340

HITACHI

H Series, PSD, DSIO, DS20

Đẩy từ phía trong

Related products