HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)
Product Catalog
Support

Tuấn Khoa

Lâm Phú

Tuấn Khoa

Thu Nguyen

Oil Filter for die sinker EDM machine SO-24 (260x29x340)

ID:
PRODUCT DESCRIPTION

MÃ HIỆU

KÍCH THƯỚC(mm)

 HÃNG MÁY

ỨNG DỤNG

ÁP LỰC

ODxIDxH

SO-24

260x29x340

 MITSUBISHI

 M Series, J Series, V Series,DP431

Đẩy từ phía trong

 SODICK

 A, AQ Series

 EPOC-4,A4R,A10,A10R,AH7,AH65,AH85

 AH10,K Series service tank

Related products