HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Oil Filter for die sinker EDM machine SO-18 (150x36x350)

ID:
PRODUCT DESCRIPTION
MÃ HIỆU  KÍCH THƯỚC(mm)  HÃNG MÁY ỨNG DỤNG ÁP LỰC
ODxIDxH
SO-18 150x36x350  MITSUBISHI  M20,DK140 Đẩy từ phía ngoài
 HITACHI  D10,D20,EMS15N,H2,KE56,ED28
Related products