HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)
Product Catalog
Support

Tuấn Khoa

Lâm Phú

Tuấn Khoa

Thu Nguyen

Oil Filter for die sinker EDM machine SO-08 (260x37x280)

ID:
PRODUCT DESCRIPTION
MÃ HIỆU KÍCH THƯỚC(mm)  HÃNG MÁY ỨNG DỤNG ÁP LỰC
ODxIDxH
SO-08 260x37x280  JAPAX  DH150,300B,D100M,DX55NC,85NC,DP40 Đẩy từ bên ngoài
 SODICK  40NC,A5C,6C,7C,10C,15C,A5R,EPOC5
 AH5,AP300,330,450,AW330
Related products