HOTLINE: 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Copper Square Bar

ID:
PRODUCT DESCRIPTION

Đồng tinh luyện dạng thanh C1100 1/2Hard (theo tiêu chuẩn JIS3250 / 3140)
Xuất xứ: Hàn Quốc
Ứng dụng: Đồng điện cực xung định hình cho máy gia công tia lửa điện.

Kích thước (mm)

10x10xCR

15.88×15.88xCR

20x20xCR

25x25xCR

31.75×37.75xCR

35x35xCR

40x40xCR

50x50xCR

60x60xCR

 CR: Kích thước theo yêu cầu của khách hàng (mm)
Related products